Ukážky práce CEDERS s.r.o. - fotogaléria

Arboristika - ošetrovanie stromov, výruby

Záhradnícke služby - výsadba, kosenie trávnikov, štiepkovanie drevnej hmoty